Okablowanie - kompendium

Najważniejsze informacje dotyczące okablowania w Inteligentnym domu Deimic 

 • w przypadku gdy chcemy podłączyć jeden obwód światła 230V z rozdzielni prowadzimy bezpośrednio do obwodu przewód 3x1.5mm2;
 • w sytuacji gdy mamy w pomieszczeniu dwa obwody oświetlenia 230V możemy do pierwszego obwodu poprowadzić przewód 4x1.5mm2, a następnie połączyć obwody przewodem 3x1.5mm2 za pomocą kostki łączeniowej;
 • podobnie możemy zrobić w przypadku gdy w pomieszczeniu mamy trzy obwody oświetleniowe 230V. Do pierwszego obwodu prowadzimy przewód 5x1.5mm2, a następnie łączymy obwody przewodem 3x1.5mm2 za pomocą kostki łączeniowej;
 • w przypadku gdy do systemu podłączamy obwody oświetlenia 230V o dużym poborze mocy (powyżej 1kW) okablowanie należy wykonać bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewodem podanym w dokumentacji lampy; w tym przypadku na jednym przewodzie nie łączymy kilku obwodów oświetlenia;
 • do obwodów umieszczonych w ogrodzie prowadzimy kable ziemne 3x1.5mm2 bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej lub z rozdzielni ogrodowej;
 • wszystkie obwody oświetlenia LED muszą być prowadzone bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewodem 4x2.5mm2. Przewód 4x2.5mm2 stosujemy z dwóch powodów:
 • na takim kablu możemy podłączyć pasek ledowy RGB;
 • w przypadku bardzo długich i mocnych taśm LED zasilamy ją z obu stron używając po jednej parze przewodów na każdy koniec paska LED;
 • zasilacze do oświetlenia LED będą znajdowały się w rozdzielni elektrycznej; 
 • do włączników NIE DOPROWADZAMY zasilania 230V tylko przewód UTP 5e
 • do każdego włącznika bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy przewód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem nie można stosować przewodów stalowych miedziowanych – jeśli takie zostaną położone będą musiały być wymienione na przewody miedziane);
 • na jednym przewodzie możemy podłączyć maksymalnie 6 przycisków;
 • w przypadku gdy w danym włączniku będzie mierzona temperatura na jednym przewodzie UTP 5e możemy podłączyć maksymalnie 4 przyciski;
 • w przypadku włączników w salonie zalecane jest ułożenie dwóch przewodów UTP 5e;
 • w wyjątkowych sytuacjach, gdy mamy grupę włączników (gdzie w każdym planujemy maksymalnie dwa przyciski), możemy poprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewód do pierwszego włącznika, a następnie mostkiem UTP 5e do kolejnego, w ten sposób łączymy maksymalnie 3 włączniki; 
 • jeśli hydraulik przewidział w układzie pompę Ciepłej Wody Użytkowej, należy do niej doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewód 3x1.5mm2;
 • jeśli hydraulik przewidział w układzie pompę obiegową CO, która ma być sterowana z systemu DEIMIC, należy do niej doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewód 3x1.5mm2; 
 • rozdzielnia ogrodowa służy do podłączenia oświetlenia ogrodu, podlewania i innych elementów umieszczonych w ogrodzie, które wymagają zasilania; jest to idealne rozwiązanie z uwagi na możliwość podłączenia dodatkowych elementów ogrodu bez ingerencji w instalację domową;
 • rozdzielnia ogrodowa powinna być umieszczona na zewnętrznej ścianie domu w elewacji lub w ogrodzie, tak aby można było
 • z niej łatwo doprowadzić kable do oświetlenia ogrodu oraz podlewania;
 • do rozdzielni ogrodowej bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy przewód 5x4mm2 oraz cztery przewody UTP 5e, jeśli rozdzielni
 • OKABLOWANIE ROLET OKIENNYCH, DACHOWYCH, MARKIZ i ŻALUZJI ELEWACYJNYCH   do każdej rolety należy doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni przewód 4x1.5mm2  i połączyć go z przewodem od rolety zachowując kolorystykę żył;   
 • rolet nie można ze sobą łączyć, każda musi schodzić bezpośrednio do rozdzielni elektrycznej;  
 • w przypadku gdy rolety będą zamontowane w późniejszym etapie przewody do rolet należy wyprowadzić nad nadproże okna;
 • do czujników ruchu NIE DOPROWADZAMY zasilania 230V tylko przewód UTP 5e
 • do każdego czujnika bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy przewód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem nie można stosować przewodów stalowych miedziowanych – jeśli takie zostaną położone będą musiały być wymienione na przewody miedziane);
 • w wyjątkowych sytuacjach gdy mamy czujniki ruchu sterujące oświetleniem umieszczone koło siebie, możemy poprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewód do pierwszego włącznika, a następnie mostkiem UTP 5e do kolejnego. W ten sposób łączymy maksymalnie 3 czujniki ruchu; 
 • do czujników deszczu NIE DOPROWADZAMY zasilania 230V tylko przewód UTP 5e
 • do czujnika bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy przewód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem nie można stosować przewodów stalowych miedziowanych – jeśli takie zostaną położone będą musiały być wymienione na przewody miedziane!);
 • przewód do czujnika deszczu musi być wyprowadzony tak, aby można było wystawić czujnik bezpośrednio na deszcz, a jednocześnie, aby nie było trzeba wchodzić na dach w celu jego montażu (nie umieszczamy go na dachu, kominie tylko maksymalnie na 3m wysokości tak aby można było go zamontować z drabiny); 
 • do czujników dymu/pożaru NIE DOPROWADZAMY zasilania 230V tylko przewód UTP 5e
 • do każdego czujnika bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy przewód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem nie można stosować przewodów stalowych miedziowanych – jeśli takie zostaną położone będą musiały być wymienione na przewody miedziane!);
 • w wyjątkowych sytuacjach gdy mamy czujniki umieszczone koło siebie, możemy poprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewód do pierwszego włącznika, a następnie mostkiem UTP 5e do kolejnego. W ten sposób łączymy maksymalnie 3 czujniki;
 • do czujników zalania NIE DOPROWADZAMY zasilania 230V tylko przewód UTP 5e
 • do każdego czujnika bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy przewód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem nie można stosować przewodów stalowych miedziowanych – jeśli takie zostaną położone będą musiały być wymienione na przewody miedziane!);
 • w wyjątkowych sytuacjach gdy mamy czujniki umieszczone koło siebie, możemy poprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewód do pierwszego włącznika, a następnie mostkiem UTP 5e do kolejnego; w ten sposób łączymy maksymalnie 3 czujniki;
 • czujniki temperatury umieszczamy zazwyczaj we włącznikach;
 • jeśli inwestor chce umiejscowić czujnik temperatury w innym miejscu, należy doprowadzić do tego miejsca przewód UTP 5e i obsadzić w tym miejscu puszkę fi60;
 • do każdej skrzynki rozdzielacza CO należy doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej dwa przewody 4x1.5mm2;
 • jeśli obok siebie są dwie skrzynki rozdzielacza CO, to należy do każdej z nich doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej dwa przewody 4x1.5mm2;
 • jeśli w rozdzielaczy CO będzie zamontowana pompa mieszacza lub pompa obiegowa, należy dodatkowo doprowadzić (bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej) do niej przewód 3x1.5mm2;
 • do centrali alarmowej bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy przewód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem nie można stosować przewodów stalowych miedziowanych – jeśli takie zostaną położone będą musiały być wymienione na przewody miedziane);
 • do szafy sieci komputerowej LAN (miejsce ustawienia routera do Internetu) bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy przewód UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem nie można stosować przewodów stalowych miedziowanych – jeśli takie zostaną położone będą musiały być wymienione na przewody miedziane); 
 • do kasety zewnętrznej wideodomofonu bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy dwa przewody UTP 5e żelowane (100% miedź, pod żadnym pozorem nie można stosować przewodów stalowych miedziowanych – jeśli takie zostaną położone będą musiały być wymienione na przewody miedziane);
 • do centralki wewnętrznej wideodomofonu bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej doprowadzamy dwa przewody UTP 5e (100% miedź, pod żadnym pozorem nie można stosować przewodów stalowych miedziowanych – jeśli takie zostaną położone będą musiały być wymienione na przewody miedziane); 
 • jeśli hydraulik przewidział w układzie zawór odcinający wodę, który ma być sterowany z systemu DEIMIC, należy do niego doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewód 4x1.5mm2;
 • wszystkie obwody gniazd sterowanych muszą być prowadzone bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej przewodem 4x2.5mm2;
 • jeśli inwestor nie wie które gniazda mają być sterowane możemy gniazda w każdym pokoju okablować przewodem 4x2.5mm2 zamiast 3x2.5mm2; to pozwoli nam aby na jednej żyle stale było napięcie 230V, a na drugiej żyle będziemy to napięcie podawać z systemu;

Smart Home. Inteligentny dom, budynek, mieszkanie. Automatyka domowa. 


© Copyright 2020 DEIMIC. Smart Home. Inteligentny dom, budynek, mieszkanie. Automatyka domowa.