IR - Łączenie nadajnika z siecią WiFi

  1. Podłącz moduł DEIMIC-IR do zasilania.
  2. Przytrzymaj przycisk na module DEIMIC-IR wciśnięty przez 3 sekundy, następnie wciśnij przycisk WPS na routerze w domu. Niebieska dioda na module DEIMIC-IR powinna zacząć szybko migać, co pokazuje, że moduł próbuje się połączyć.
  3. W przypadku braku przycisku WPS na routerze, należy połączyć się z siecią DEIMIC_IR_XXXXXXXXXXXX, gdzie XXXXXXXXXXXX to adres MAC modułu DEIMIC-IR. Hasło do sieci to DEIMICDEIMIC.
    • Następnie włączamy przeglądarkę internetową i łączymy się z adresem http://192.168.9.1. Ponownie wpisujemy hasło i klikamy “login”.
    • W okienkach WiFi SSID podajemy nazwę sieci WiFi do której chcemy połączyć moduł DEIMIC-IR, a w okienku WiFi password podajemy hasło i klikamy “Save”.
    • Jeśli poprawnie podaliśmy hasło i nazwę sieci moduł powinien być połączony.
  4. Po połączeniu możemy przejść do zapisywania komend IR
391 reads
Jak podobał Ci się ten artykuł?0000